...

Gülşehir Meslek Yüksekokulu

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ PROGRAMI

İnsan Kaynakları Yönetimi ülkemizde yeni yaygınlaşan çalışma alanlarından birisidir. İnsan Kaynakları Yönetimi Programı,  özel ve kamu sektörü kuruluşlarının, üniversitelerin, sivil toplum örgütlerinin ve benzeri diğer kurumların ihtiyaç duydukları meslek elemanlarını insan kaynakları faaliyetlerine  yardımcı olmak veya kendi adına işyeri açıp çalıştırabilmek üzere uygun nitelikte ve donanımda  yetiştirmeyi amaçlayan dört yarı yıllık bir yüksek öğretim programıdır.

Bu programda öğrenim görmek isteyen adayların, sözel yeteneği güçlü, sosyal bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı, ayrıntıları algılayabilen, yönergeleri izleyebilen, başkalarını etkileyebilen, yönlendirebilen ve ikna edebilen, empati kurabilen, büro işlerine ilgili,  insanları seven, hoşgörülü, sabırlı, demokratik, insan ilişkilerinde başarılı ve yeniliklere açık, yaratıcı, üretken, enerjik ve dışa dönük, çalışmaktan, okumaktan ve sürekli araştırma yapmaktan yılmayan karakterde kişiler olmaları gerekmektedir. Program bu nitelikteki bireyleri 4 yarıyıllık eğitim sonrasında, işi ile ilgili kararları alabilme sorumluluğunu gösterebilen, iş gücü yönetiminde yönetime kapsamlı katkı sağlayabilen ve kendi iş yerinde yönetim fonksiyonlarını icra edebilen İnsan kaynakları Meslek Elemanları olarak yetiştirerek topluma nitelikli işgücü kazandırmış olacaktır. Bu programın ülke genelinde ihtiyaca paralel olarak yeter sayıda bulunmaması nedeniyle, yüksekokulumuz mezunları sektör içinde aranan ara elemanlar olmaya adaydır.   

İnsan Kaynakları Yönetimi Programı ile; Mesleki yeterlilikler göz önünde bulundurularak özel ve kamu kuruluşlarında insan kaynakları planlaması, çalışan ilişkileri yönetimi, mesleki sağlık ve güvenlik uygulamalarının gerçekleştirilmesi, eğitim planlaması, performans ve ücret yönetimi, kariyer planlaması, işe alım ve mülakat teknikleri ve yasal konular ile ilgili diğer insan kaynakları uygulamalarını gerçekleştirebilecek, bilgi teknolojilerini insan kaynakları yönetimi uygulamalarına aktarabilecek, kalite süreci yaklaşımını insan kaynakları süreçlerinde uygulayabilecek mezunlar yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Öğrencilerin yönetimsel becerileri geliştirilerek kendilerini ve diğer kişileri yönetebilme becerilerine sahip olması sağlanacaktır.

Mezunların Çalışabileceği Alanlar

Programdan mezun olan İnsan Kaynakları Meslek Elemanları;

-          Devlet Planlama Teşkilatı, Devlet İstatistik Kurumu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olmak üzere tüm kamu kurumları ve özel kuruluşların başta insan kaynakları alanlarında orta kademe yönetici ve uzman eleman konumlarında çalışabilirler.

-          Her sektörde, faaliyet konusu ne olursa olsun her üretim ve hizmet sahasında ve ayrıca İnsan Kaynakları Yönetiminin alt fonksiyonları olan her dalda (örneğin;işe alım uzmanı, kariyer geliştirme sorumlusu, eğitim sorumlusu, iş güvenliği uzmanı, personel ve idari işler elemanı gibi) insan kaynakları elemanı/uzmanı/danışmanı/sorumlusu olarak iş bulabilme imkanına sahiptirler.

-          Çalıştıkları işyerlerinde başarılı olanlar, İnsan Kaynakları Yöneticisi veya Personel Yöneticisi olabilirler. Bunun yanısıra;

-          Eğitim ve insan kaynakları danışmanlık şirketlerinde,

-          Kamu ve özel istihdam kurumlarında,

-          İstatistik ve araştırma kurumlarında,

-          Sendikalarda,

-          İl/bölge çalışma müdürlüklerinde özel sektör çalışanı ya da devlet memuru olarak çalışabilirler.

 

Mezunlar ayrıca “Meslek Yüksekokulu Mezunları ve Açık öğretim Ön lisans Mezunlarının Lisans Programına Geçiş Yönetmeliği”nden yararlanılarak alanlarında kontenjan açıldığı takdirde dikey geçiş sınavı ile lisans programlarına kayıt hakkı kazanabilirler.

İnsan Kaynakları Yönetimi Programı