...

Gülşehir Meslek Yüksekokulu

ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETLERİ PROGRAMI

Programın temel amacı, alanında yetkinlik kazanmış bireyler yetiştirmektir. Bu bağlamda, programdan mezun olan öğrenciler, istihdam sahası giderek artan ‘çağrı merkezi’ sektöründe kalifiye eleman ihtiyacının karşılanması hususunda öncelikli işgücü olacaktır. 

Ülkemizde son yıllarda müşteri/vatandaş odaklı hizmet anlayışının gelişmesinin bir sonucu olarak özel/kamu sektörü çağrı merkezleri bir hizmet kanalı olarak dikkati çekmekte, sayıları ve hizmet kaliteleri gün geçtikçe artmaktadır. 2011 Türkiye Çağrı Merkezi Araştırma Raporu sonuçlarına göre; bugün ekonomik büyüklüğü 1,1 milyar doları bulan ve 50 binin üzerinde istihdam yaratan çağrı merkezlerinin büyümesi, bundan sonra kamunun çağrı merkezi yatırımlarına ağırlık vermesi ile daha da ivme kazanacaktır. Bu yatırımların istihdama katkısının büyük olacağını ortaya koyan Rapor sonuçlarına göre; kamunun artan çağrı merkezi yatırımları sayesinde 2018 yılında çağrı merkezlerinin 100 bin kişiye kamu personeli olarak istihdam sağlayacağı öngörülmektedir. Bu istihdam olanağından herkesten önce, 2014 yılında Türkiye’nin ilk Çağrı Merkezi Hizmetleri mezunları arasında olacak olan öğrencilerimiz faydalanacaklardır.

Özellikle teknoloji ve finans şirketlerinin ağırlıklı olarak kullandığı “çağrı merkezleri”, ülkemizde bankaların öncülüğünde başlayarak GSM ve havayolu firmaları ile beraber diğer sektörlerde de önemli hale gelmiş bulunmaktadır. Krize rağmen gelişen sektörler arasında yer alan ve sağladığı istihdam alanı ile dikkat çeken “çağrı merkezleri” krizden en az etkilenen sektörler arasında yerini almıştır. Bu duruma paralel olarak özellikle banka ve telefon şirketlerinin başlattığı “çağrı merkezi” yatırımları her geçen gün artmaktadır. Firmaların çok daha geniş kitlelere ulaşması ve kısa sürede yeni müşteriler kazanabilmeleri için son derece avantajlı bir çözüm olarak karşımıza çıkan “çağrı merkezleri” yüklü maliyetleri olmasına rağmen son yıllarda daha da fazla önem kazanmaya devam etmiş, sağlık hizmeti sunan hastanelerde de küçük, orta ya da büyük ölçekli “çağrı merkezleri” kurulmaya başlanmıştır.

Bu kadar kapsamlı bir istihdam sahası yaratacak olan çağrı hizmetleri sektörünün, kurumsal üyelerini başarıya taşımasında temel kural vatandaş/müşteri memnuniyetini sağlamak olmakta, bu memnuniyetin ise ancak mesleğin akademik eğitimini almış, donanımlı, dinamik bireylerle sağlanabileceği bilinmektedir. Bir taraftan sektörün yetişmiş elemana duyacağı ihtiyaç gün geçtikçe artarken, diğer taraftan ülkemizde bu yetişmiş elemanı sektöre kazandıracak yeterli sayıda çağrı merkezi hizmetleri programının bulunmadığı görülmektedir. Hem özel hem kamu sektöründe faaliyet gösteren ve halihazırda sayıları artan çağrı merkezlerine meslek yüksekokulumuzda açılan bu programla donanımlı meslek elemanları kazandırmak ve ayrıca bu sayede sektördeki bu önemli boşluğu doldurmak üzere Türkiye’de ilk kez bir devlet üniversitesi meslek yüksekokulu olarak bu alandaki örgün ve ikinci öğretim hizmeti ile ilk adımı atmış bulunmaktayız. Bu durumda Meslek Yüksekokulumuz tüm öğrenci adaylarımıza, istihdam olanaklarını çok büyük oranda arttıracak büyük bir avantaj sunmaktadır.

Mezunların Çalışabileceği Alanlar

Programdan mezun olan Çağrı Merkezi Meslek Elemanları;

  • Özel sektördeki tüm firmaların çağrı merkezlerinde çalışabileceklerdir.
  • Emniyet,  sağlık, vergi gibi konularda faaliyette olan kamu sektörü çağrı merkezlerinde çalışabileceklerdir.
  • Özel ve kamu sektöründe faaliyette olan bankaların çağrı merkezlerinde çalışabileceklerdir.
  • Halkla ilişkiler ve iletişim görevleri ile birlikte yürütülen ve müşteri ile yüzyüze ya da telefon yolu ile bağ kurmayı gerektiren diğer görev ve pozisyonlarda da istihdam olanakları mevcuttur.

Aynı zamanda öğrenciler isterlerse “Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca kendi alanlarında örgün öğretim veren programlara dikey geçiş yapabileceklerdir.

Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı